تجارت آسان بین المل ( تاب)

درباره ما و سامانه

 

تیم  ما با هدف ارایه قیمت و خدمات مناسب و با توجه به نیاز مصرف کننده شروع به کار کرده است؛

ما سعی کردیم تا محصولات را بدون واسطه به مصرف کننده ارایه بدهیم.

هدف سامانه تاب ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و تجار به مصرف کننده واقعی میباشد .در سامانه تاب به صورت هوشمند سبد مصرف به صورت متوازن بین تولید کنندگان و وارد کنندگان توضیع میگردد .درسامانه تاب صاحبان مشاغل خدماتی نیز عضو میگرددن.کاربران سامانه میتوانند در مناقصات مزایده های تشکیل شده توسط سامانه شرکت نمایند .همچنین کاربران غیر عضو میتوانند از مزایایی خرید بی واسطه استفاده نمایند